|

Un magistrat poate fi unic proprietar al unei firme SRL?

5 răspunsuri:
| a răspuns:

Nu poate fi, le este interzis, conform L.303/2004, cu md. si compl. ulterioare, citez:
"ART. 8
  (1) Judecătorilor şi procurorilor le este interzis:
  a) să desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
  b) să desfăşoare activităţi de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de alta natura;
  c) să aibă calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la societăţi, instituţii de credit sau financiare, societăţi de asigurare/reasigurare, societăţi naţionale sau regii autonome;
d) să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic.
  (1^1) În cazul dobândirii, prin moştenire, a calităţii de asociaţi sau acţionari la societăţi, instituţii de credit sau financiare, societăţi de asigurare/reasigurare, companii naţionale, societăţi naţionale sau regii autonome, magistraţii sunt obligaţi să ia măsurile necesare, astfel încât această calitate să înceteze în termen de maximum un an de la data dobândirii ei efective.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c), judecătorii şi procurorii pot fi acţionari sau asociaţi ca urmare a legii privind privatizarea în masa."

| explică (pentru Ioandelasal):

Mi se pare absurd!
Nu poate deține nici măcar un magazin?

| a răspuns (pentru LanguageMaster):

Nu este tocmai absurd, avand in vedere ca in prezent sunt bine platiti si trebuie sa fie complet independenti.

| a răspuns:

Nu.

| a răspuns:

Nu are voie