|

Mustrarea scrisa unde se consemnează în catalog? Ca am una pe a 9a si vreau sa intreb pana cand mai ramane. Adică în catalogul de a 12a de ex va mai fi consemnata sau doar în catalogul de a 9a? Si cu ce ma dezavantajeaza aceasta mustrare? Ps; nu vreau academie

2 răspunsuri:
| a răspuns:

Conform Statutului elevului citez:
"ART. 18.(1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de  către profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea.
  (2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învăţătorul/institutorul/ profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului.
  (3) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau  părintelui/tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire.
(4) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.  
  (5) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în învăţământul primar."
Nu mai este consemnata in catalogul claselor ulterioare si te poate afecta doar daca esti sanctionat disciplinar in acelasi an scolar.

| a răspuns:

Mustrarile scrise nu sunt inscrise in catalog. sunt niste hartii facute de scoli ca sa mai tempereze elevii.
Te dezavantajeaza ca arata ca tu nu esti la prima abatere si la o noua abatere le este mai usor sa te exmatriculeze.