|

Salut TPU. Trebuie sa fac o cerere pentru a vorbi on-line cu un deținut dintr-un penitenciar. Și trebuie sa fac programare și să completez o cerere. (Mă puteți ajuta aici să completez). Aici cerințele pentru cerere:.
Din momentul în care a luat la cunoştinţă de aprobarea cererii, deținutul are obligaţia de a anunţa telefonic sau prin intermediul corespondenţei, persoana cu care are dreptul să comunice on –line, că aceasta se poate programa, începând cu ziua de întâi a lunii următoare, pentru acordarea dreptului.
Comunicările on –line cu persoanele aflate în stare de libertate se acordă cu cel mult două persoane majore şi două minore.
Solicitarea programării se va face prin e-mail (la adresa de poștă electronică comunicare. online. piasi@anp.gov.ro ) în timpul programului de lucru al sectorului de acordare a dreptului la pachet şi vizită, sau în afara acestuia, cu menţiunea că vor fi preluate şi prelucrate tot în timpul programului de lucru.
Solicitarea va cuprinde obligatoriu următoarele informaţii:
• Numele, prenumele, data naşterii, părinţii deținutului;
• Luna şi data la care se realizează programarea. Se va face programare pentru fiecare dintre comunicările on –line la care deținutul are dreptul;
• Numele, prenumele, data naşterii, părinţii, gradul de rudenie al persoanelor solicitante cu care există aprobarea de comunicări on –line;
• În cazul majorilor se vor anexa în fotocopie unul dintre actele de identitate cu poză, care să fie în perioada de valabilitate, iar în cazul minorilor sub 14 ani, fotocopii ale certificatelor de naştere;
• Adresa de Skype de pe care se va loga persoana pentru a comunica on –line.
. Dau funda

1 răspuns:
| a răspuns:

Ia legatura cu un avocat si te indrumă el tot ce trebuie sa faci.