|

Buna, vreau ca la 16 ani sa imi iau carnetul de motociclist a1 dar nu stiu daca o sa fiu asistat de un adult.

Dau funda

1 Raportează Evaluează
1 răspuns:
| a răspuns:

Ai nevoie de acordul parintilor pentru a sustine examinarea dar apoi, dupa obtinerea permisului, nu mai este nevoie de nici o asistenta.
Conform Ordinului MAI nr.268/2010, privind examinarea pentru permisul de conducere, cu md. si compl. ulterioare, citez:
„ART. 6. (1) La data verificării dosarului de examinare, respectiv la data susţinerii probelor de examen, candidaţii trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condiţiile de vârstă, să fie apţi din punct de vedere medical, să facă dovada îndeplinirii uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1), să facă dovada pregătirii teoretice şi practice prin cursuri organizate în şcoli de conducători auto şi să nu se afle în una dintre situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă.
  (2) Înregistrarea în aplicaţia informatică de examinare şi susţinerea probelor de examen sunt condiţionate de prezentarea dosarului de examinare, care trebuie să conţină următoarele documente:
  a) cererea-tip, semnată de candidat, prevăzută în anexa nr. 1, în care se consemnează şi declaraţia pe propria răspundere a candidatului, dată sub sancţiunea prevăzută de art. 326 din Codul penal, din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (2);
b) fişa de şcolarizare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2,   emisă de şcoala de conducători auto în cadrul căreia candidatul a absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică, în care se consemnează şi avizul medical «apt pentru conducerea autovehiculelor din grupa...», corespunzător categoriei pentru care se solicită examinarea; documentul eliberat de unitatea de asistenţă medicală autorizată, care atestă grupa de autovehicule pe care solicitantul este apt să le conducă, se păstrează la şcoala de conducători auto care a pregătit candidatul;
  c) certificatul de cazier judiciar în termenul de valabilitate,  eliberat...2010 - 2214 + Vezi răspunsul întreg

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează