| Anaa939839393 a întrebat:

Precizează sancţiuni care pot fi aplicate conform Legii nr 319/ 2006 pentru contravenţiile constatate.

3 răspunsuri:
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

Sanctiunile pentru contraventii, indiferen ce fel de contraventii, sunt cele prevazute in OG 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, rep. in 2011, cu md, si compl. ulterioare, citez:
"ART. 5.(1) Sancţiunile contravenţionale sunt principale şi complementare.  
(2) Sancţiunile contravenţionale principale sunt:  
a) avertismentul;  
b) amenda contravenţională;  
c) prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.  
(3) Sancţiunile contravenţionale complementare sunt:  
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii;  
b) suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;  
c) închiderea unităţii;  
d) blocarea contului bancar;  
e) suspendarea activităţii agentului economic;  
f)retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, temporar sau definitiv;
g) desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială.  
(4) Prin legi speciale se pot stabili şi alte sancţiuni principale sau complementare."
In legea indicata sunt prevazute sanctiuni doar cu amenda, astfel ca se poate aplica amenda si avertisment, avand in vedere ca avertismentul se poate aplica si daca nu este prevazut expres in lege, in cazul contraventiilor usoare.

| Simpatik a răspuns:

Legea 319/2006 este legea privind sanatatea si securitatea in munca, o poti citi aici https://www.iprotectiamuncii.ro/legislatie-protectia-muncii/legea-319-2006
, contraventiile le gasesti la art. 39 din aceasta lege, si mergi pe articolele pe care le mentioneaza ca sanctiune art. 39, de ex.

Art. 39. - (1) Constituie contraventii faptele savarsite de angajatorii aflati in una dintre situatiile prevazute de prezenta lege.
(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei incalcarea dispozitiilor Art. 13 lit. b), c), p) si r).

Te duci la art. 13 lit. b, c, p, r si citesti ce este obligat angajatorul sa faca de ex. si apoi daca nu face ce scantiune primeste.
Apoi revii la art. 39 vezi ce alte articole mai aduce in discutie, te duci iarasi pe acele articole si vezi ce trebuie facut iar daca se inalca acele lucruri ce sanctiuni se primesc.
ITM-ul aplica aceste sanctiuni si in cazul contraventiilor ele sunt de obicei cu amenda si sau cu luarea unor masuri obligatorii.
De exemplu daca in urma unui control se depisteaza ca comunicarea unui eveniment/accident nu s-a facut de indata, se aplica sanctiunea aplicarii amenzii in cuantul de xxxx lei (cat o fi, 3700 de lei sau cat e acum) si obligativitatea ca data viitoare angajatorul sa comunice accidentul de indata asa cum precizeaza legea.
Eu ti-am dat doar un exemplu.

| theacaciastrain a răspuns:

Legea nr. 319/2006, cu referire la articolul 42 din CAPITOLUL IX. Contravenții:

(3) În caz de constatare a unei situații care se încadrează în prevederile art. 37 și 38, inspectorii prevăzuți la alin. (1) și (2) vor sesiza de îndată organele de urmărire penală competente, potrivit legii.