| Ebixa a întrebat:

Se poate Biserica fara preot?

5 răspunsuri:
| milan9 a răspuns:

Nu se poate Biserica fara preot:

O mică parte din confirmările Noului Testament cu privire la preoţia lăsată de HRISTOS:
- Noul Testament vorbeşte foarte clar despre o ierarhie în Biserică (distincţia între diaconi, preoţi şi episcopi)?

- NOUL TESTAMENT despre preoţi:
1). - I Timotei 4, 14:,, Nu fi nepăsător faţă de harul care este întru tine, care ţi s-a dat prin proorocie, cu punerea mâinilor mai-marilor preoţilor."
2). -Iacov 5, 14 :,, Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn in numele Domnului."
3). -Ioan 20, 21-23:,,Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt; Cărora veţi ierta păcatele se vor ierta şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute."
4). -Tit l, 5:"Pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca să îndreptezi cele ce mai lipsesc şi să aşezi preoţi prin cetăţi, precum ţi-am rânduit."
5). -I Petru 5, 1-2:,,Pe preoţii cei dintre voi îi rog ca unul ce sunt împreună preot şi martor al patimilor lui Hristos si partas al slavei celei ce va să se descopere. Pastoriţi turma lui Dumnezeu, dată în paza voastră, cercetând-o nu cu silnicie, ci cu voie bună, după Dumnezeu, nu pentru câstig urât, ci din dragoste."
6). - Timotei 5, 17:,, Preoţii, care îşi ţin bine dregătoria, să se învrednicească de îndoită cinste, mai ales cei care se ostenesc cu cuvântul şi cu învăţătura."
7). -I Tim.1, 14:,, Comoara cea buna ce ti s-a incredintat, pazeste-o cu ajutorul Sfântului Duh, care sălăşluieşte întru noi."
8). Şi cuvântul lui Dumnezeu creştea, şi se înmulţea foarte numărul ucenicilor în Ierusalim, încă şi mulţime de preoţi erau supuşi credinţei.
9). -Faptele Apostolilor l4.23:,,Şi hirotonindu-le preoţi in fiecare biserică, rugâdu-se cu postiri, i-au încredinţat pe ei Domnului în care crezuseră."
10). -II loan 1.1:,,Preotul, către aleasa Doamnă (Biserica) şi către fiii ei, pe care eu îi iubesc întru adevăr şi nu numai eu, ci şi toţi care au cunoscut adevărul."
11). -I Timotei 6, 20:,, O, Timotei, păzeşte comoara ce ţi s-a încredinţat, depărtându-te de vorbirile desarte şi lumeşti şi de împotrivirile ştiinţei mincinoase."
12). -Fapte 11, 30 :..."Ceea ce au şi făcut, trimiţând preoţilor prin mâna lui Barnaba şi a lui Saul."
13). -I Timotei 5, 19;,, Pâră împotriva preotului să nu primeşti, fără numai de la doi sau de la trei martori."
14). - Timotei 5, 22:,, Nu-ţi pune mâinile degrabă pe nimeni, nici nu te face părtaş la păcatele altora. Păstrează-te curat."
15). -Fapte 20.17:,,Şi trimiţând din Milet la Efes, a chemat la sine pe preoţii Bisericii."
16).-Evrei 7,24:,,Aici însă, Iisus, prin aceea că rămâne în veac, are o preoţie netrecătoare (veşnică)".

| milan9 a răspuns:

- NOUL TESTAMENT despre episcopi (mitropolitul este episcop, are în rândul clerului tot distincţia harică de episcop, diferenţa de titulatură ţinând doar de organizare):

- 1). -I Timotei 3, 2:,, Se cuvine, dar, ca episcopul să fie fără de prihană, bărbat al unei singure femei, veghetor, înţelept, cuviincios, iubitor de străini, destoinic să înveţe pe alţii."

2). -Fapte 20, 28:,, Drept aceea, luaţi aminte de voi şi de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstraţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câstigat-o cu însuşi sângele Său."

3). -I Timotei 3, 6: "Episcopul să nu fie de curând botezat, ca nu cumva, trufindu-se, să cadă în osânda diavolului."

| milan9 a răspuns:

NOUL TESTAMENT despre diaconi:

1). -I Timotei 3, 10:,, Dar şi aceştia să fie mai întâi puşi la încercare, apoi, dacă se dovedesc fără prihană, să fie diaconiţi."

2). -I Timotei 3, 8-9 :,, Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cucernici, nu vorbind în două feluri, nu dedaţi la vin mult, neagonisitori de câştig urât, păstrând taina credinţei în cuget curat."

3). -I Timotei 3, 12:,, Diaconii să fie bărbaţi ai unei singure femei, să-şi chivernisească bine casele si pe copiii lor."

4). -Faptele Apostolilor 6, 6: "Pe care i-au pus înaintea apostolilor, şi ei, rugându-se şi-au pus mâinile peste ei ( i-au hirotonit diaconi)."

Răspuns utilizator avertizat
| SEBARCELONA a răspuns:

Stii ce intrebare ai pus tu acum daca se poate sa fie masina auto fara sofer crezi ca merge?

Întrebări similare