| DIA23092 a întrebat:

De la ce medie se da bursa in clasa a6a?

Răspuns Câştigător
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

Depinde de bursa, de numarul de elevi care indeplinesc conditiile si de suma repartizata scolii, cuantumul bursei este stabilit de ISJ.
Conform HG 558/1998, citez:
"2. Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cursuri de zi, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătura. În cadrul bursei de merit se instituie bursa de performanţă, acordată castigatorilor locurilor I, II şi III la fazele naţionale ale olimpiadelor pe discipline, elevilor calificaţi la olimpiadele internaţionale, altor categorii de elevi care obţin rezultate de valoare în manifestări interne şi internaţionale cu caracter cultural-artistic - bursa artistică - sau cu caracter sportiv - bursa sportiva - şi cu caracter tehnico-ştiinţific - bursa tehnico-ştiinţifică.
  Bursele de ajutor social se acordă elevilor în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali ori în alte cazuri prevăzute de lege.
  3. Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu aceasta destinaţie de la bugetul de stat şi se repartizează inspectoratelor şcolare de către Ministerul Educaţiei Naţionale, ca ordonator principal de credite, proporţional cu numărul elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cursuri de zi.
  4. Elevii promovati pot primi burse de merit şi burse de studiu începând cu trimestrul al II-lea al clasei a IX-a (anul I), respectiv trimestrul I al claselor X-XII (XIII) şi din anii II-IV, conform criteriilor specifice stabilite anual de consiliile de administraţie ale inspectoratelor şcolare, în limita fondurilor repartizate.
  5. Cuantumurile burselor de merit, de performanţă, ale burselor de studiu şi de ajutor social se stabilesc de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz."

2 răspunsuri:
| Gonrax a răspuns:

Depinde de școală. La noi s-a dat de la 9.75 (cea de merit)

| Stefan4123 a răspuns:

8.50 funda? x)