| Adrian5575 a întrebat:

Daca vreau, de exemplu, sa ma casatoresc pe data de 21 iunie, in ce zi trebuie sa ma duc la medicul de familie si in ce zi trebuie sa depun dosarul la primarie?
Am cautat pe google si unii spun ca trebuie sa depui dosarul inainte cu 10 zile calendaristice, altii cu 10 zile lucratoare.

2 răspunsuri:
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

Pentru casatorie dosarul trebuie depus la primarie cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de data casatoriei.
Conform Codului civil, citez:
"ART.280.Declaraţia de cãsãtorie
(1) Cei care vor sã se cãsãtoreascã vor face personal declaraţia de cãsãtorie, potrivit legii, la primãria unde urmeazã a se încheia cãsãtoria.
(2) În cazurile prevãzute de lege, declaraţia de cãsãtorie se poate face şi în afara sediului primãriei.
(3) Atunci când viitorul soţ este minor, pãrinţii sau, dupã caz, tutorele vor face personal o declaraţie prin care încuviinţeazã încheierea cãsãtoriei. Dispoziţiile art. 272 alin. (5) rãmân aplicabile.
(4) Dacã unul dintre viitorii soţi, pãrinţii sau tutorele nu se aflã în localitatea unde urmeazã a se încheia cãsãtoria, ei pot face declaraţia la primãria în a cãrei razã teritorialã îşi au domiciliul sau reşedinţa, care o transmite, în termen de 48 de ore, la primãria unde urmeazã a se încheia cãsãtoria.
ART.281.Conţinutul declaraţiei de cãsãtorie
(1) În declaraţia de cãsãtorie, viitorii soţi vor arãta cã nu existã niciun impediment legal la cãsãtorie şi vor menţiona numele de familie pe care îl vor purta în timpul cãsãtoriei, precum şi regimul matrimonial ales.
(2) Odatã cu declaraţia de cãsãtorie, ei vor prezenta dovezile cerute de lege pentru încheierea cãsãtoriei.
ART.282.Alegerea numelui de familie
Viitorii soţi pot conveni sã îşi pãstreze numele dinaintea cãsãtoriei, sã ia numele oricãruia dintre ei sau numele lor reunite. De asemenea, un soţ poate sã îşi pãstreze numele de dinaintea cãsãtoriei, iar celãlalt sã poarte numele lor reunite.
ART.283. Publicitatea declaraţiei de cãsãtorie
(1) În aceeaşi zi cu primirea declaraţiei de cãsãtorie, ofiţerul de stare civilã dispune publicarea acesteia, prin afişarea în extras, într-un loc special amenajat la sediul primãriei şi pe pagina de internet a acesteia unde urmeazã sã se încheie cãsãtoria şi, dupã caz, la sediul primãriei unde celãlalt soţ îşi are domiciliul sau reşedinţa.
(2) Extrasul din declaraţia de cãsãtorie cuprinde, în mod obligatoriu: data afişãrii, datele de stare civilã ale viitorilor soţi şi, dupã caz, încuviinţarea pãrinţilor sau a tutorelui, precum şi înştiinţarea cã orice persoanã poate face opoziţie la cãsãtorie, în termen de 10 zile de la data afişãrii.
(3) Cãsãtoria se încheie dupã 10 zile de la afişarea declaraţiei de cãsãtorie, termen în care se cuprind atât data afişãrii, cât şi data încheierii cãsãtoriei.
(4) Primarul municipiului, al sectorului municipiului Bucureşti, al oraşului sau al comunei unde urmeazã a se încheia cãsãtoria poate sã încuviinţeze, pentru motive temeinice, încheierea cãsãtoriei înainte de împlinirea termenului prevãzut la alin. (3)."
Fata de aceste prevederi trebuie sa depui dosarul cel mai tarziu pe data de 12 iunie.

| Mopmop a răspuns:

Mergi intai la Statea Civila din orasul tau si ai acolo toate informatiile. Sau poti suna.
Casa de Piatra!