| Mihai1000 a întrebat:

Buna, din cate stiu eu poti sa faci ce vrei de la 16 ani. Asa am auzit. Acum nu stiu daca este adevarat! Deci ce vreau sa va întreb este ca esti major de la varsta de 16 ani? (adica poti face ce?)

6 răspunsuri:
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

In Romania nu este tocmai adevarat ce ai auzit, de regula major esti de la 18 ani, cu unele exceptii.
Conform Codului civil, citez:
"ART. 37. Noţiune
Capacitatea de exerciţiu este aptitudinea persoanei de a încheia singurã acte juridice civile.
ART.38. Începutul capacitãţii de exerciţiu
(1)Capacitatea de exerciţiu deplinã începe la data când persoana devine majorã.
(2) Persoana devine majorã la împlinirea vârstei de 18 ani.
ART.39. Situaţia minorului cãsãtorit
(1) Minorul dobândeşte, prin cãsãtorie, capacitatea deplinã de exerciţiu.
(2) În cazul în care cãsãtoria este anulatã, minorul care a fost de bunã-credinţã la încheierea cãsãtoriei pãstreazã capacitatea deplinã de exerciţiu.
ART. 40.Capacitatea de exerciţiu anticipatã
Pentru motive temeinice, instanţa de tutelã poate recunoaşte minorului care a împlinit vârsta de 16 ani capacitatea deplinã de exerciţiu. În acest scop, vor fi ascultaţi şi pãrinţii sau tutorele minorului, luându-se, când este cazul, şi avizul consiliului de familie.
ART.41.Capacitatea de exerciţiu restrânsã
(1) Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani are capacitatea de exerciţiu restrânsã.
(2) Actele juridice ale minorului cu capacitate de exerciţiu restrânsã se încheie de cãtre acesta, cu încuviinţarea pãrinţilor sau, dupã caz, a tutorelui, iar în cazurile prevãzute de lege, şi cu autorizarea instanţei de tutelã. Încuviinţarea sau autorizarea poate fi datã, cel mai târziu, în momentul încheierii actului.
(3) Cu toate acestea, minorul cu capacitate de exerciţiu restrânsã poate face singur acte de conservare, acte de administrare care nu îl prejudiciazã, precum şi acte de dispoziţie de micã valoare, cu caracter curent şi care se executã la data încheierii lor.
ART.42. Regimul unor acte ale minorului
(1) Minorul poate sã încheie acte juridice privind munca, îndeletnicirile artistice sau sportive ori referitoare la profesia sa, cu încuviinţarea pãrinţilor sau a tutorelui, precum şi cu respectarea dispoziţiilor legii speciale, dacã este cazul.
(2) În acest caz, minorul exercitã singur drepturile şi executã tot astfel obligaţiile izvorâte din aceste acte şi poate dispune singur de veniturile dobândite.
ART.43.Lipsa capacitãţii de exerciţiu
(1) În afara altor cazuri prevãzute de lege, nu au capacitate de exerciţiu:
a) minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani;
b) interzisul judecãtoresc.
(2) Pentru cei care nu au capacitate de exerciţiu, actele juridice se încheie, în numele acestora, de reprezentanţii lor legali, în condiţiile prevãzute de lege. Dispoziţiile art. 42 alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzãtor.
(3) Cu toate acestea, persoana lipsitã de capacitatea de exerciţiu
poate încheia singurã actele anume prevãzute de lege, actele de conservare, precum şi actele de dispoziţie de micã valoare, cu caracter curent şi care se executã la momentul încheierii lor.
(4) Actele pe care minorul le poate încheia singur pot fi fãcute şi de reprezentantul sãu legal, afarã de cazul în care legea ar dispune altfel sau natura actului nu i-ar permite acest lucru.
ART.44.Sancţiune
(1) Actele fãcute de persoana lipsitã de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsã, altele decât cele prevãzute la art. 41 alin. (3) şi la art. 43 alin. (3), precum şi actele fãcute de tutore fãrã autorizarea instanţei de tutelã, atunci când aceastã autorizare este cerutã de lege, sunt anulabile, chiar fãrã dovedirea unui prejudiciu.
(2) Cel lipsit de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsã poate invoca şi singur, în apãrare, anulabilitatea actului pentru incapacitatea sa rezultatã din minoritate ori din punerea sub interdicţie judecãtoreascã."

suntserios
| suntserios a răspuns:

Stii gresit. Esti major la 18 ani.

| johnnny123 a răspuns:

Se vede ca esti deja un adult in toata puterea cuvantului.
Si nu ai gresit decat cu doi ani varsta majoratului.

| HappyUser a răspuns:

Major esti de la 18 ani. (3) Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal potrivit legii.

| ScofieId a răspuns:

Nu este adevărat. Nu ai drepturi depline.

| rosessunflowersandlillies a răspuns:

Nu. In alte tari. In Romania esti major de la 18 ani.