| edit28 a întrebat:

In august se vor introduce buletinele noi, mai mici. Pot sa il schimb pe cel vechi chiar daca nu imi expira?

Răspuns Câştigător
| Ronnix a răspuns:

Il poti schimba cu maxim 180 de zile inainte de expirare sau il dai pierdut pe cel curent si iti faci altul.

1 răspuns:
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

Daca CI nu se incadreaza in cazurile de preschimbare nu il poti preschimba.
Conform OUG 97/2005, cu md. si compl. ulterioare, citez:
"ART. 19. (1) Serviciile publice comunitare de evidenţã a persoanelor elibereazã o nouã carte de identitate în urmãtoarele cazuri:
a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmeazã a fi preschimbat;
b) dacã s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele pãrinţilor, data ori locul naşterii;
c) în cazul schimbãrii domiciliului;
d) în cazul schimbãrii denumirii sau a rangului localitãţilor şi strãzilor, al renumerotãrii imobilelor sau rearondãrii acestora, al înfiinţãrii localitãţilor sau strãzilor;
e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
f) în cazul deteriorãrii actului de identitate;
g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
h) când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
i) în cazul schimbãrii sexului;
j) în cazul anulãrii;
k) pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
(2) În termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevãzute la alin. (1) lit. b)-j), titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat sã solicite serviciului public comunitar de evidenţã a persoanelor eliberarea unei noi cãrţi de identitate, prezentând documentele prevãzute la art. 14 alin. (3), (4) sau (5).
(3) Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligaţia sã solicite serviciului public comunitar de evidenţã a persoanelor eliberarea unei noi cãrţi de identitate, prezentând documentele prevãzute la art. 14 alin. (3), (4) sau (5)."