|

Salut!

Sunt la profilul productie media si vreau sa ma transfer la alt liceu cu alt profil. Profilul unde vreau sa ma transfer este Economic.

3 Raportează Evaluează
3 răspunsuri:
| a răspuns:

Te vei putea transfera daca indeplinesti toate conditiile si ti se aproba cererea de transfer.
Conform ROFUIP, citez:
"ART. 219.Beneficiarii primari ai educaţiei au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o unitate de învăţământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ la care se face transferul.
  ART. 220.Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă.
  ART. 221.(1) În învăţământul antepreşcolar/preşcolar, primar şi gimnazial, precum şi în învăţământul profesional, liceal şi postliceal beneficiarii primari ai educaţiei se pot transfera de la o grupă/clasă la alta, în aceeaşi unitate de învăţământ sau de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă /clasă.
  (2) În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în  limita efectivelor maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă/clasă, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea efectivului maxim, în scopul efectuării transferului.
  ART. 222.(1) În învăţământul profesional, liceal sau postliceal aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, domeniul de pregătire, specializarea/calificarea profesională este condiţionată de promovarea examenelor de diferenţă.
  (2) Disciplinele/modulele la care se susţin examene de diferenţă se stabilesc prin compararea celor două planuri cadru. Modalităţile de susţinere a acestor diferenţe se stabilesc de către...2006 - 2274 + Vezi răspunsul întreg

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

Bună!

Transferul în timpul semestrului se face doar în situaţii EXCEPŢIONALE ( vezi mai jos Art. 225 )...


În general, se poate să te transferi în vacanţa intersemestrială sau în cea de vară ( toamna ), Cererea de transfer se depune în vacanţă!
Evident, dacă îndeplineşti anumite condiţii şi dacă ţi se aprobă Cererea de transfer...

Diferenţele se dau la/din materia pe care NU ai studiat-o la vechiul liceu...
Vezi materiile & nr de ore la linkul :
http://eprofu.ro/tehnic/cadru-inferior-tehnologica/

http://eprofu.ro/tehnic/cadru-superior-tehnologica/


Vezi mai jos detalii despre procedura de transfer :


"Capitolul 6 - Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei :

Art. 219 Beneficiarii primari ai educaţiei au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o unitate de învăţământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ la care se face transferul.
Art. 220 Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă.
Art. 221 (1) În învăţământul antepreşcolar/preşcolar, primar şi gimnazial, precum şi în învăţământul profesional, liceal şi postliceal beneficiarii primari ai educaţiei se pot transfera de la o grupă/clasă la alta, în aceeaşi unitate de învăţământ sau de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă /clasă.
(2) În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi...2014 - 2229 + Vezi răspunsul întreg

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns (pentru bursuc001):

Dacă ţi se aprobă, în principiu, transferul, ţi se va COMUNICA asta şi îţi vor spune când să mergi să dai examenele de diferenţă!
După ce susţi diferenţele, ţi se va spune dacă le-ai promovat şi dacă transferul devine efectiv...


La diferenţe nu este foarte greu, dar nici uşor happy
La diferenţe vei susţine examen scris şi oral/probă practică!
Dacă nu promovezi examenul de diferenţă, NU ţi se va aproba transferul şi îţi vei continua studiile la vechiul liceu!

Examenele de diferenţă se susţin, în general, în vacanţă sau în primele 2 săptămâni de la începerea cursurilor.


"Secţiunea 2 - Examenele organizate la nivelul unităţilor de învăţământ :

Art. 210. - (1) Examenele organizate de unităţile de învăţământ sunt:
...
c) examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este condiţionată de promovarea unor astfel de examene;
...
Art. 211. - Desfăşurarea examenelor de diferenţă are loc, de regulă, în perioada vacanţelor şcolare.
Art. 212. - La examenele de diferenţă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de învăţământ la alta nu se acordă reexaminare.
Art. 213. - (1) Pentru desfăşurarea examenelor există 3 tipuri de probe: scrise, orale şi practice, după caz.
La toate examenele se susţin, de regulă, două din cele trei probe - proba scrisă şi proba orală.
(2) Pentru disciplinele/modulele de studiu la care, datorită profilului sau/şi specializării/calificării profesionale, este necesară şi proba practică, modalităţile de susţinere a acesteia, precum şi cea de-a doua probă de examen sunt stabilite de directorul unităţii de învăţământ împreună cu membrii catedrei de specialitate.
(3) Proba practică se susţine la disciplinele/modulele care au, preponderent, astfel de activităţi.
...
Art. 214. - (1) Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru învăţământul...2005 - 2244 + Vezi răspunsul întreg

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează