| Andri123 a întrebat:

Salut TPU! Vin și eu cu o întrebare. Mi-am luat o masina din Germania și nu am venit cu acele numere de Germania. Cum trebuie sa procedez ca să îi pun numere roșii și cat ar dura procedura?

1 răspuns:
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

Conform Ordinului MAI nr. 1501/2006, privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor
cu md. si compl. ulterioare, citez:
"ART. 15.(1)Până la înmatriculare, serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competente potrivit art. 1 alin. (2) autorizează provizoriu circulaţia autovehiculelor şi a remorcilor neînmatriculate.
(2)Autorizaţia de circulaţie provizorie se emite pentru o perioadă de maximum 90 de zile sau pentru perioade mai scurte, care, cumulat, nu pot depăşi 90 de zile. Valabilitatea autorizaţiei de circulaţie provizorie nu poate depăşi data la care expiră asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.
(3) Perioada de 90 de zile prevăzută la alin. (2) nu se aplică în cazul vehiculelor aflate în situaţia prevăzută la art. 7 alin. (4) şi (5).
(4) Autorizaţia de circulaţie provizorie dă dreptul titularului acesteia de a circula numai pe teritoriul României.  
  ART. 16.(1) Autorizaţia de circulaţie provizorie se eliberează în baza următoarelor documente:  
a) cererea noului proprietar, al cărei model este prevăzut în anexă;  
b) dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, în termenul de valabilitate a acesteia;
d) copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului;  
e)actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie, sau, în cazul persoanei juridice, documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;
f) dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu număr provizoriu;  
g) dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie;
h)copia declaraţiei vamale, după caz, pentru vehiculele de provenienţă străină pentru care se solicită autorizarea de circulaţie provizorie pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau pentru perioade care, cumulate, depăşesc 30 de zile
(2) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. e) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta."
In mod normal primesti aceasta autorizatie in 2-3 zile.